SOS Save Our Sources

SOS Save Our Sources : foto n°1
SOS Save Our Sources : foto n°2
SOS Save Our Sources : foto n°3
SOS Save Our Sources : foto n°4
SOS Save Our Sources : foto n°5
SOS Save Our Sources : foto n°6
SOS Save Our Sources : foto n°7
SOS Save Our Sources : foto n°8

Voorstudie voor een reizende tentoonstelling

Bond voor landbouwmusea en landelijk erfgoed
2008

Expositie bestemd voor jongeren. Onderwerp : landbouw en duurzame ontwikkeling. Europees programma « Cult Rural », onderwerp 1 (Frankrijk, Hongarije, Zweden).

In samenwerking met Metalobil (tevens 3D afbeeldingen)

Projectconcept